Kod reumatskih bolesti

    CARBO terapija je već odavno dokazala svoju efikasnost u smanjivanju bolova kod mnogih hroničnih bolesti kao sto su:
  • Artroza - degenerativne bolne promene na zglobovima
  • Fibromijalgija - dugotrajni rasprostranjeni bol u mišićima i kostima
  • Polineuropatija - bolovi zbog oštećenja više perifernih nerava.
  • Sudeck-ova bolest - upalna bolest vezivnog tkiva koja se najčesće javlja posle povreda ili operacija ekstremiteta, (najčešće posle preloma ručnog zgloba)