Kod vaskularnih bolesti

    Efikasnost CARBO terapije je dokazana u mnogim svetski priznatim naučnim studijama posebno kod vaskularnih bolesti kao sto su:
  • Loša periferna cirkulacija
  • Rejnova bolest - spazam malih arterijskih perifernih krvnih sudova, najčesće u prstima
  • Buergerova bolest - posledica učestalih upala arterija (redje vena) koje uzrokuju trombozu krvnih sudova i poremećaj cirkulacije najčešće na nogama
  • Hronični ulkusi na nogama zbog začepljenih sitnih krvnih sudova kod dijabetičara