Kako funkcioniše

Za vreme tretmana u CARBOfit-u ugljen-dioksid prolazi kroz kožu. Njegova povećana koncentracija u potkožnom sloju dovodi do povećanog oslobadjanja kiseonika - "Bohr efekat".

Uvećana koncentracija kiseonika u tkivima kao u hiperbaričnoj komori poboljšava mikrocirkulaciju i metabolizam u ćelijama. Carbo terapija nalazi svoju primenu u svim situacijama kada je telu, (koži, potkožnom tkivu, mišićima, ligamentima), povećana potreba za kiseonikom radi regeneracije i rehabilitacije.

Ispitivanjima je dokazano da je periferna cirkulacija ubrzana 3-7 puta nakon tretmana u CARBOfit-u.

Važno je napomenuti da se Carbo terapijom na kraju svake seanse periferna cirkulacija može ubrzati 3-7 puta.